Forside

Vores Højlandskvæg

Vore avlstyre

Vore avlskøer

Vore kalve

Salg af dyr

Om skotsk Højlandskvæg

Salg af oksekød

Om Nordgaarden

Nordgaardens historie

Udlejningsboliger

Erhvervslejemål

Vitaminer og mineraler

 

Dyrene skal have fri adgang til vitaminer og mineraler hele året. Vi giver vore dyr slikspande med vitaminer, som dyrene slikker i efter behov. Det har dog vist sig, at de ikke tager nok vitamin og derfor får de desuden mineraler med organisk selen og naturligt e-vitamin strøet over wrappen i hele vinterhalvåret. Når vi giver en balle wrap hælder vi en skovl med ca. 2 kg vitamin ud over wrappen. Nogle af køerne kommer og slikker i vitaminbunken, mens resterne fordeler sig ned gennem wrapen. 

Der er stor forskel på, hvor godt mineralerne smager og ifølge vores dyr, er der nogle mærker, der smager så skidt, at de slet burde ikke findes på markedet. Vores smagspanel af Højlændere er efter mange prøvesmagninger nået frem til at Easylick er blandt de mest velsmagende og helst dem med hvidløg. Fordelen ved at give vitaminer med hvidløg er, at de virker hæmmende på parasitter.

Slikspandene skal efterses for jord og snavs, da dyrene holder op med at tage vitaminerne, hvis de bliver for uappetitlige, ligesom den sidste rest nogle gange heller ikke altid er eftertragtet. Vores dyr kan godt lige at få hældt vand op oven i slikspandene, så der opstår en vitamindrik på toppen.

 

Vitaminmangel kan føre til alvorlige sygdomme og pludselig død, så det er vigtigt at holde øje med, at de får vitaminer. Vitaminmangel ses hyppigst i forbindelse med kælvning, hvor der er risiko for dødfødte kalve og svage kalve, der ikke af sig selv kommer på benene og tager patten samt i forbindelse med stresspåvirkning. Et stresset dyr med vitaminmangel kan dø på ganske få timer. Vitamin- og mineralmangel er et hyppigt og stærkt undervurderet problem i mange besætninger. Har køerne vitamin-og mineralmangel tager det hen mod 3 måneder at genoprette balancen. Man bør derfor nøje overvåge, hvor stort forbruget af minealer er på årsbasis i forhold til det beregnede besætningsbehov. Det er ikke nok, at der står slikspande på marken - de skal indtages for at det hjælper noget!

 

Behovet varierer med årstiden og derfor kan der godt være perioder, hvor de næsten ingen vitaminer spiser uden at der er noget galt. Behovet er som regel størst i sensommeren og omkring kælvning. I ugerne op til kælvning og lige efter strøer vi derfor ekstra vitaminer ud over wrappen for at give køerne lidt ekstra organisk selen og d- og e-vitamin. Det styrker imunforsvaret, nedsætter risikoen for svagt fødte kalve, kalve med "gummiben" og øger fertiliteten.

 

Ved en uvildig og uvidenskabelig undersøgelse blandt 30 skotter, nåede dommerpanelet frem til at vitaminerne med hvidløg var de bedste. Den blå spand smagte så dårligt, at den til sidst endte helt uberørt i affaldscontaineren

Ole & Charlotte Skou · Nordgårdshuse 11 · 4100 Ringsted · Tlf. 70 20 77 88 · CVR 10044545